Forums » Clan Advertisements

[Suomi]

  • 54 posts
  March 11, 2017 2:12 PM PST

  photo

  (In English)

   

  Welcome!

  This is [Suomi] clan.

  We will fight for horor.

  We will not surrender.

  We will make Warmerise great again.

  Founded 20.3.2017.

  Clan link :http://warmerise.com/group/293

  Multiclaning is allowed.

   

  The clan Leader and Owner :http://warmerise.com/profile/TERMINATOR1000

  The Vice Leader :Gingergirl

  General :http://warmerise.com/profile/Clasher123

  Lieutenant :

  Lieutenant :DeerHunter

  Lieutenant :Ubbe4

  Lieutenant :multardeathgrave

  Lieutenant :Rommel1945

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

   

  Clan Rules:

  1.You must be loyal and respectful to Clan and Clan Leader.

  2.You must be respectful and loyalty to clan Officer.

  3.Be friendly.

  4.When you have only one bullet,use it wisely.

  5.Have Fun.

  6.If you mock Clan Leader, you will probably kicked out of the Clan.

    

   

  Important dates:

  20.3 clan creation date

  29.5 New Computer Day

  31.8 (Suomi) clan official Memorial Day

  31.10 Halloween

  24.12 Christmas Eve

  31.12 New Year's Eve

   

  The significance of a Clan name:

  Suomi mean Suomi.

   

  Clan History:

  Clan's history begins with a map called Italy at the end of summer 2016.

  When I made a server, the server name prefix was Suomi.

  In Italy map, the player named Raptorking suggested that I make a clan called Suomi.

  The orginal clan had 4 members.

   

  Ranks:

  General

  Lieutenant

  Sergeant

  Special Forces

   

  General leads 100 members.(If a clan has 102 members.)

  Only clan Leader/Owner and Vice Leader are above General.

   

  Lieutenant leads 20 members.(If a clan has 102 members.)

  Only 5 Lieutenants.(If a clan has more than 102 members,the amount can be increased.)

   

  Sergeant leads 10 members.(If a clan has 102 members.)

  Only 10 Sergeants.(If a clan has more than 102 members,the amount can be increased.)

   

  Question: How do I become an Officer?

  Answer: Ask clan Leader or/and clan Officer opinion.

   

   


  This post was edited by TERMINATOR1000 at December 1, 2018 12:03 PM PST
  • 54 posts
  March 11, 2017 2:25 PM PST

  kuva

  (Suomeksi)

   

  Tervetuloa!

  Tämä on [Suomi]-klaani.

  Me taistelemme kunniamme puolesta.

  Me emme antaudu.

  Me teemme Warmerisesta suuren jälleen.

  Perustettu 20.3.2017.

  Klaanin linkki :http://warmerise.com/group/293

  Saat olla niin monessa klaanissa kuin haluat.

   

  Klaanin Johtaja ja Omistaja :http://warmerise.com/profile/TERMINATOR1000

  Varajohtaja :Gingergirl

  Kenraali :http://warmerise.com/profile/Clasher123

  Luutnantti :

  Luutnantti :DeerHunter

  Luutnantti :Ubbe4

  Luutnantti :multardeathgrave

  Luutnantti :Rommel1945

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

   

  Klaanin säännöt:

  1.Sinun pitää olla lojaali ja kunnioittava Klaania ja Klaanin Johtajaa kohtaan.

  2.Sinun pitää olla kunniottava ja lojaali Klaanin Upseeria kohtaan.

  3.Ole ystävällinen.

  4.Kun sinulla on vain yksi luoti,käytä se viisaasti.

  5.Pidä hauskaa.

  6.Jos haukut Klaanin Johtajaa sinut luultavasti erotetaan.

   

  Tärkeät päivät:

  20.3 Klaanin perustamispäivä

  29.5 Uusi Tietokonepäivä

  31.8 Klaanin virallinen muistopäivä

  31.10 Halloween

  24.12 Jouluaatto

  31.12 Uudenvuodenaatto

   

  Klaanin nimen merkitys:

  Suomi tarkoittaa Suomea.

   

  Klaanin Historia:

  Klaanin historia alkaa mapista nimeltä Italy vuoden 2016 kesän lopussa.

  Silloin kun tein serverin, serverin nimen etuliite oli Suomi.

  Italy-mapissa Raptorking niminen pelaaja ehdotti minulle että teen klaanin nimeltä Suomi.

  Alkuperäisessä klaanissa oli 4 jäsentä.

   

  Arvot:

  Kenraali

  Luutnantti

  Kersantti

  Erikoisjoukot

   

  Kenraali johtaa 100 jäsentä.(Jos klaanissa on 102 jäsentä.)

  Vain Klaanin Johtaja/Omistaja ja Varajohtaja ovat Kenraali edellä.

   

  Luutnantti johtaa 20 jäsentä.(Jos klaanissa on 102 jäsentä.)

  Vain 5 Luutnanttia.(Jos klaanissa on enemmän kuin 102 jäsentä,määrää voidaan nostaa.)

   

  Kersantti johtaa 10 jäsentä.(Jos klaanissa on 102 jäsentä.)

  Vain 10 Kersanttia.(Jos klaanissa on enemmän kuin 102 jäsentä,määrää voidaan nostaa.)

   

  Kysymys: Kuinka saan upseerin arvon?

  Vastaus: Kysy Klaanin Johtajan tai/ja klaanin upseerin mielipidettä.

   

   

   


  This post was edited by TERMINATOR1000 at December 1, 2018 12:03 PM PST
  • 186 posts
  March 21, 2017 9:25 AM PDT

  All Members should be Respectful and Loyalty to the Clan and Owner/Officer. Respectful is the most main thing of Clan.

  [Suomi] General

  Clashers 123~

  • 17 posts
  May 20, 2017 10:57 PM PDT

  how much kdr is required for joining this clan

  • 54 posts
  May 20, 2017 11:22 PM PDT
  deltaforce said:

  how much kdr is required for joining this clan

  There is no kdr limit. Welcome to the clan.