Forums » Clan Advertisements

[Suomi]

  • 4 posts
  March 11, 2017 2:12 PM PST

   

  (In English)

   

  Welcome!

  This is [Suomi] clan.

  We will fight for horor.

  We will not surrender.

  Founded 20.3.2017.

  Clan link :http://warmerise.com/group/293

  Multiclaning is allowed.

   

  The clan Leader and Owner : TERMINATOR1000

  The Vice Leader :

  General : Clasher123

  Lieutenant : Ubbe4

  Lieutenant : McGATe

  Lieutenant : Gameboy135

  Lieutenant : SwagManSwag

  Lieutenant : Rauta9

  Lietenant : PatePoika

  Sergeant : Late43

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

  Sergeant :

   

  Clan Rules:

  1. You must be loyal and respectful to the clan and the clan leader.

  2. You must be respectful and loyal to the clan officers.

  3. Be friendly.

  4. Have Fun.

   

  The significance of a Clan name:

  Suomi mean Suomi.

   

  Clan History:

  Clan's history begins with a map called Italy at the end of summer 2016.

  When I made a server, the server name prefix was Suomi.

  In Italy map, the player named Raptorking suggested that I make a clan called Suomi.

  The orginal clan had 4 members.

   

  Ranks:

  General

  Lieutenant

  Sergeant

   

  General leads 100 members.(If a clan has 102 members.)

  Only clan Leader/Owner and Vice Leader are above General.

   

  Lieutenant leads 20 members.(If a clan has 122 members.)

  Only 6 Lieutenants.(If a clan has more than 122 members,the amount can be increased.)

   

  Sergeant leads 10 members.(If a clan has 102 members.)

  Only 10 Sergeants.(If a clan has more than 102 members,the amount can be increased.)

   

  Question: How do I become an Officer?

  Answer: Ask clan Leader or/and clan Officer opinion.

   

   

   

  This post was edited by TERMINATOR1000 at December 22, 2023 4:32 PM PST
  • 4 posts
  March 11, 2017 2:25 PM PST

   

  (Suomeksi)

   

  Tervetuloa!

  Tämä on [Suomi]-klaani.

  Me taistelemme kunniamme puolesta.

  Me emme antaudu.

  Perustettu 20.3.2017.

  Klaanin linkki :http://warmerise.com/group/293

  Saat olla niin monessa klaanissa kuin haluat.

   

  Klaanin Johtaja ja Omistaja : TERMINATOR1000

  Varajohtaja :

  Kenraali : Clasher123

  Luutnantti : Ubbe4

  Luutnantti : McGATe

  Luutnantti : Gameboy135

  Luutnantti : SwagManSwag

  Luutnantti : Rauta9

  Luutnantti : Patepoika

  KersanttiLate43

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

  Kersantti :

   

  Klaanin säännöt:

  1. Sinun täytyy olla lojaali ja kunnioittaa klaania ja klaanin johtajaa.

  2. Sinun täytyy olla lojaali ja kunnioittaa klaanin upseereja.

  3. Ole ystävällinen.

  4. Pidä hasukaa.

   

  Klaanin nimen merkitys:

  Suomi tarkoittaa Suomea.

   

  Klaanin Historia:

  Klaanin historia alkaa mapista nimeltä Italy vuoden 2016 kesän lopussa.

  Silloin kun tein serverin, serverin nimen etuliite oli Suomi.

  Italy-mapissa Raptorking niminen pelaaja ehdotti minulle että teen klaanin nimeltä Suomi.

  Alkuperäisessä klaanissa oli 4 jäsentä.

   

  Arvot:

  Kenraali

  Luutnantti

  Kersantti

   

  Kenraali johtaa 100 jäsentä.(Jos klaanissa on 102 jäsentä.)

  Vain Klaanin Johtaja/Omistaja ja Varajohtaja ovat Kenraali edellä.

   

  Luutnantti johtaa 20 jäsentä.(Jos klaanissa on 122 jäsentä.)

  Vain 6 Luutnanttia.(Jos klaanissa on enemmän kuin 122 jäsentä, määrää voidaan nostaa.)

   

  Kersantti johtaa 10 jäsentä.(Jos klaanissa on 102 jäsentä.)

  Vain 10 Kersanttia.(Jos klaanissa on enemmän kuin 102 jäsentä, määrää voidaan nostaa.)

   

  Kysymys: Kuinka saan upseerin arvon?

  Vastaus: Kysy Klaanin Johtajan tai/ja klaanin upseerin mielipidettä.

   

   

   


  This post was edited by TERMINATOR1000 at December 22, 2023 4:33 PM PST
  • 185 posts
  March 21, 2017 9:25 AM PDT

  All Members should be Respectful and Loyalty to the Clan and Owner/Officer. Respectful is the most main thing of Clan.

  [Suomi] General

  Clashers 123~